Staroslivosť o starších a chorých ľudí

Seniori

Dôstojnosť, hrdosť a blaho patrí medzi základné potreby každého človeka!

Pachy a vône ovplyvňujú našu pohodu viac, ako sme si mysleli, že je to možné. Nepríjemné pachy nás nútia udržiavať si odstup, a to aj od iných ľudí. Naopak, keď sa niekde cítime príjemne, chceme zostať dlhšie.

V sektore zdravotnej starostlivosti sa pravidelne vyskytujú nepríjemné pachy spôsobené ranami a inými telesnými tekutinami. To často predstavuje výzvu a náročnú úlohu pre ošetrovateľský alebo upratovací personál v domovoch dôchodcov, nemocniciach alebo rehabilitačných zariadeniach.

Skyvell je spoľahlivý, pretože rýchlo a bezpečne odstraňuje nepríjemné pachy. Tento prístup pomáha rešpektovať ľudskú dôstojnosť a zvyšuje kvalitu života pacientov.

skyvell sada produktov

Obvyklý problém

Nepretržitý a opakujúci sa zápach ľudských výkalov a otvorených rán.

Naše riešenie

Skyvell účinne a trvalo eliminuje pachy prostredníctvom neutralizácie na molekulárnej úrovni a zanecháva príjemnú jemnú vôňu.

Riešenie pri inkontinencii

Ostrý zápach má tendenciu sa rýchlo šíriť po miestnosti a negatívne ovplyvňuje pohodu bývajúcich. Skyvell svojou funkčnosťou prinavráti starým ľuďom a pacientom dôstojnosť, aby sa rodinní príslušníci, priatelia a najmä malé vnúčatá opäť tešili z návštevy starých rodičov bez toho, aby museli krčiť nos. Aj chorí a starší ľudia majú právo na lepšiu kvalitu života.

Cieľ

Skutočnosť, že nič nie je úplne čisté, kým neodstránime aj zápach, platí pre každé prostredie. Skyvell významne prispieva tým, že účinne odstraňuje nepríjemné pachy každého druhu a zabezpečuje, aby sa váš pacient cítil pohodlne.